News

تاثیر سلامت پناهندگان در کشورهایی که پناهنده پذیر هستند در دوران کووید 19
برگزاری وبینار بین المللی سلامت پناهندگان توسط مجمع جهانی سلامت

تاثیر سلامت پناهندگان در کشورهایی که پناهنده پذیر هستند در دوران کووید 19

مجمع جهانی سلامت وبیناربین المللی سلامت جهانی در خصوص پناهندگان را با حضور صاحبنظران برجسته جهانی با عنوان بررسی تاثیرسلامت پناهدگان در کشورهای پناهنده پذیر در دوران کووید 19 در تاریخ 4 اسنفدماه 1399 ساعت 19-17:30 برگزار می نماید.نماینده کشور ایران پروفسور امیرحسین تکیان ،استاد سیاستگذاری سلامت و رئیس دپارتمان سلامت جهانی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشدو به تشریح نقش سلامت بعنوانی ستونی برای برقراری صلح و توسعه پایدار در ایران خواهد پرداخت. شرکت برای عموم رایگان و آزاد است.ثبت نام از طریق آدرس سایت درج شده ضروری است.

Read More
Migrant Health Issues in Massive Migration Areas in the Covid period
M8 Alliance Webinar Series on Migrant and Refugee Health

Migrant Health Issues in Massive Migration Areas in the Covid period

The M8 Alliance Webinar Series on Migrant and Refugee Health is a new format which aims at bringing together experts from across the M8 Alliance to discuss global, develop innovative and collaborative answers and promote science-based policy advice. Each lecture will last 90 minutes and different speakers from within the M8 Alliance and beyond. https://www.worldhealthsummit.org/m8-alliance/topics/migrant-and-refugee-health.html

Read More
PD 10 - National Responses to COVID-19
برگزاری مجازی مجمع سالیانه پیمان گروه هشت (M8 Alliance)و یازدهمین نشست مجمع جهانی سلامت (World Health Summit) بصورت مجازی با شرکت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در برلین

PD 10 - National Responses to COVID-19

مجمع سالیانه پیمان گروه ام-هشت به علت شرایط خاص جهان گیری کووید 19 در تاریخ چهارشنبه 30 مهرماه 1399 با مشارکت 28 دانشگاه عضو و با میزبانی دانشگاه چریته برلین به صورت مجازی برگزار گردید. در این نشست که نمایندگان نهادهای عضو پیمان گروه هشت، از جمله آقایان دکتر علی جعفریان، نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه و دکتر امیرحسین تکیان، دبیر اتاق همکاری های دانشگاه با پیمان گروه هشت، به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند، به اتفاق آرا با عضویت مرکز سلامت جهانی دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه سازمان ملل متحد United Nation University به عنوان اعضای جدید پیمان گروه هشت موافقت به عمل آمد. بدین ترتیب تعداد اعضای پیمان گروه هشت به 30 دانشگاه، موسسه آموزش عالی و فرهنگستان از 5 قاره جهان رسید.

Read More
برگزاری مجازی مجمع سالیانه پیمان گروه هشت (M8 Alliance)و یازدهمین نشست مجمع جهانی سلامت (World Health Summit) بصورت مجازی با شرکت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در برلین

An Integral Part of Universal Health Coverage

مجمع سالیانه پیمان گروه ام-هشت به علت شرایط خاص جهان گیری کووید 19 در تاریخ چهارشنبه 30 مهرماه 1399 با مشارکت 28 دانشگاه عضو و با میزبانی دانشگاه چریته برلین به صورت مجازی برگزار گردید. در این نشست که نمایندگان نهادهای عضو پیمان گروه هشت، از جمله آقایان دکتر علی جعفریان، نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه و دکتر امیرحسین تکیان، دبیر اتاق همکاری های دانشگاه با پیمان گروه هشت، به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند، به اتفاق آرا با عضویت مرکز سلامت جهانی دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه سازمان ملل متحد United Nation University به عنوان اعضای جدید پیمان گروه هشت موافقت به عمل آمد. بدین ترتیب تعداد اعضای پیمان گروه هشت به 30 دانشگاه، موسسه آموزش عالی و فرهنگستان از 5 قاره جهان رسید.

Read More
نشست سالانه مجمع جهانی سلامت به عنوان مهمترین نشست سالانه سلامت جهانی

4-6 آبان 1399-از ساعت 11:30 الی 20 به وقت تهران

عناوین محورها: -آمادگی برای پاندمی در عصر COVID-19 -تقویت همکاری های جهانی و نقش سازمان جهانی سلامت در مقابله با پاندمی ها -سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی برای آمادگی در دوران پاندمی -تسریع در برنامه عملیاتی SDG3برای سلامتی و رفاه -پژوهش های کاربردی سازی:پیشرفت در نمایش نوآورانه -تغییرات آب و هوایی و سلامت:خطرات و پاسخ ها برنامه نشست در لینک پیوست قابل مشاهده می باشد. https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/WHS2020

Read More
WORLD HEALTH SUMMIT 2020

3 DAYS - 50 SESSIONS - 300 SPEAKERS OCTOBER 25-27 IN BERLIN AND DIGITAL

دکتر امیرحسین تکیان، معاون بین‌الملل دانشکده بهداشت و دبیر اتاق همکاری‌های علمی دانشگاه‌های عضو پیمان گروه هشت از برگزاری نشست سال 2020 مجمع جهانی سلامت به صورت کاملاً مجازی و با مشارکت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد

Read More
WORLD HEALTH SUMMIT 2020

3 DAYS - 50 SESSIONS - 300 SPEAKERS OCTOBER 25-27 IN BERLIN AND DIGITAL

In this very special year of the COVID-19 pandemic, the World Health Summit will take place as an on-site conference in Berlin and at the same time as a fully digital, interactive conference with cost-free availability of all sessions of the program. A registration is not required. Due to the pandemic-induced regulations regarding distancing and hygiene, we will host the on-site conference on a smaller scale and by invitation only: no free ticket sale is available this year. Instead, we will distribute the conference tickets through our partner organizations from all sectors. Digital participation will be organized in the usual World Health Summit manner despite the virtual format: With the possibility of taking part in lively, fruitful, and constructive discussions.

Read More
WORLD HEALTH SUMMIT 2020

PD 19 - Essential Surgical and Trauma Care-Planner:Prof. Dr. Ali Jafarian

PD 19 - Essential Surgical and Trauma Care An Integral Part of Universal Health Coverage Oct. 26, 2020, 4:00 PM - 5:30 PM Panel Discussion (PD 19) - Saal 2 - America Although increasingly recognized as an indivisible, indispensable part of Universal Health Coverage, limited progress has been made in recent years to advance surgical care around the world. Surgical conditions make up over five times the mortality of HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria combined, yet funding for surgical care remains inequitably small in terms of international funding. This despite the fact that today, over five billion people remain without access to safe surgical care. The result: over 17 million preventable deaths annually and 30% of the global burden of disease is attributable to surgical conditions. Furthermore, trauma and injury accounts for 5.8 million deaths and around 50 million permanently disabled persons per year. 90% of this mortality and morbidity occurs in LMICs. To address this, we need integrated and holistic approaches to build up health systems that includes increased emphasis on surgical delivery, an emphasis that is currently lacking. We must recognize that the old-fashioned myth that access to emergency and essential surgical care is a luxury item has been debunked. On the contrary, emergency and essential surgical interventions are cost-effective and absolutely essential for Universal Health Coverage. Hosts: AO Alliance Foundation Program in Global Surgery and Social Change of the Harvard Medical School Chairs: Prof. Dr. John G. Meara Harvard Medical School | Professor of Surgery | United States of America Speakers: Dr. Jim Harrison AO Alliance Foundation | African Regional Director | Switzerland Prof. Dr. Ali Jafarian Tehran University of Medical Sciences (TUMS) | Former Chancellor | Iran Dr. Teri Reynolds World Health Organization (WHO) | Clinical Services and Systems - Integrated Health Services | Unit Head Dr. Lubna Samad Indus Health | Pediatric Surgeon | Pakistan H.E. Dr. Ifereimi Waqainabete Fijian Government | Minister for Health and Medical Services | Republic of Fiji

Read More